[1]
M. Trzeciecki, „Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji”, AHP, t. 25, s. 59–78, wrz. 2018.