[1]
B. Krasnowolski, „Heterogeniczność przestrzeni miast salinarnych Bochni i Wieliczki w dobie przedprzemysłowej”, AHP, t. 23, s. 229–258, cze. 2016.