[1]
J. Piekalski, „Uwagi o strukturze przestrzennej Wrocławia w XI–XIII wieku”, AHP, t. 23, s. 215–228, cze. 2016.