[1]
H. Paner, „Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych”, AHP, t. 23, s. 139–162, cze. 2016.