Kaźmierczak, R. (2020) „Wczesnośredniowieczny most w Nowym Dworku na jeziorze Paklicko Wielkie w świetle badań archeologicznych i geofizycznych”, Archaeologia Historica Polona, 27, s. 131–148. doi: 10.12775/AHP.2019.007.