Knyżewski, M. (2019) „Formy siedzib średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich w granicach obecnej Polski”, Archaeologia Historica Polona, 26, s. 265–282. doi: 10.12775/AHP.2018.013.