Trzeciecki, M. (2018) „Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji”, Archaeologia Historica Polona, 25, s. 59–78. doi: 10.12775/AHP.2017.003.