Molewski, P. (2016) „Pierwotne cechy rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie analizy geoprzestrzennej”, Archaeologia Historica Polona, 23, s. 281–308. doi: 10.12775/AHP.2015.012.