Krasnowolski, B. (2016) „Heterogeniczność przestrzeni miast salinarnych Bochni i Wieliczki w dobie przedprzemysłowej”, Archaeologia Historica Polona, 23, s. 229–258. doi: 10.12775/AHP.2015.010.