Paner, H. (2016) „Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych”, Archaeologia Historica Polona, 23, s. 139–162. doi: 10.12775/AHP.2015.006.