Kaźmierczak, Ryszard. 2020. „Wczesnośredniowieczny Most W Nowym Dworku Na Jeziorze Paklicko Wielkie W świetle Badań Archeologicznych I Geofizycznych”. Archaeologia Historica Polona 27 (grudzień):131-48. https://doi.org/10.12775/AHP.2019.007.