Trzeciecki, Maciej. 2018. „Późnośredniowieczne Piece Produkcyjne Z Grodziska Piotrówka W Radomiu – możliwości Interpretacji”. Archaeologia Historica Polona 25 (wrzesień):59-78. https://doi.org/10.12775/AHP.2017.003.