Molewski, Paweł. 2016. „Pierwotne Cechy Rzeźby Terenu, Powierzchniowej Budowy Geologicznej I stosunków Wodnych Obszaru Zespołu Staromiejskiego W Toruniu I Jego Bliskich przedmieść Na Podstawie Analizy Geoprzestrzennej”. Archaeologia Historica Polona 23 (czerwiec):281-308. https://doi.org/10.12775/AHP.2015.012.