Piekalski, Jerzy. 2016. „Uwagi O Strukturze Przestrzennej Wrocławia W XI–XIII Wieku”. Archaeologia Historica Polona 23 (czerwiec):215-28. https://doi.org/10.12775/AHP.2015.009.