KAŹMIERCZAK, R. Wczesnośredniowieczny most w Nowym Dworku na jeziorze Paklicko Wielkie w świetle badań archeologicznych i geofizycznych. Archaeologia Historica Polona, [S. l.], v. 27, p. 131–148, 2020. DOI: 10.12775/AHP.2019.007. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2019.007. Acesso em: 29 maj. 2023.