TRZECIECKI, M. Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji. Archaeologia Historica Polona, [S. l.], v. 25, p. 59–78, 2018. DOI: 10.12775/AHP.2017.003. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2017.003. Acesso em: 26 luty. 2024.