MOLEWSKI, P. Pierwotne cechy rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie analizy geoprzestrzennej. Archaeologia Historica Polona, [S. l.], v. 23, p. 281–308, 2016. DOI: 10.12775/AHP.2015.012. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2015.012. Acesso em: 29 maj. 2023.