PANER, H. Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych. Archaeologia Historica Polona, [S. l.], v. 23, p. 139–162, 2016. DOI: 10.12775/AHP.2015.006. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2015.006. Acesso em: 24 mar. 2023.