Starski, M. (2014). Zagospodarowanie parcel mieszczańskich w Pucku jako źródło poznania przemian kulturowych w małym mieście lokacyjnym w późnym średniowieczu. Archaeologia Historica Polona, 22, 145–166. https://doi.org/10.12775/AHP.2014.007