Mruczek, R. (2020). Archeologia architektury Wrocławia. Metody nieinwazyjne w badaniach nad warsztatem budowlanym przełomu średniowiecza i nowożytności. Archaeologia Historica Polona, 27, 181–216. https://doi.org/10.12775/AHP.2019.010