Kaźmierczak, R. (2020). Wczesnośredniowieczny most w Nowym Dworku na jeziorze Paklicko Wielkie w świetle badań archeologicznych i geofizycznych. Archaeologia Historica Polona, 27, 131–148. https://doi.org/10.12775/AHP.2019.007