Trzeciecki, M. (2018). Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji. Archaeologia Historica Polona, 25, 59–78. https://doi.org/10.12775/AHP.2017.003