Krasnowolski, B. (2016). Heterogeniczność przestrzeni miast salinarnych Bochni i Wieliczki w dobie przedprzemysłowej. Archaeologia Historica Polona, 23, 229–258. https://doi.org/10.12775/AHP.2015.010