Piekalski, J. (2016). Uwagi o strukturze przestrzennej Wrocławia w XI–XIII wieku. Archaeologia Historica Polona, 23, 215–228. https://doi.org/10.12775/AHP.2015.009