(1)
Kowalska, A. B. Pomorskie rzemiosła skórnicze W Okresie Przemian Ustrojowych (XII-XIV Wiek). AHP 2014, 22, 197-214.