(1)
Starski, M. Zagospodarowanie Parcel mieszczańskich W Pucku Jako źródło Poznania Przemian Kulturowych W małym mieście Lokacyjnym W późnym średniowieczu. AHP 2014, 22, 145-166.