(1)
Siemianowska, E. O Zastosowaniu niektórych Modeli Teoretycznych W Badaniach Nad ośrodkami Miejskimi W średniowieczu. AHP 2014, 22, 27-54.