(1)
Chorowska, M.; Bartz, W. Analizy Laboratoryjne Zapraw Budowlanych Jako źródło W Badaniach Historyczno-Architektonicznych początków Zamku We Wleniu (XII–XIII Wieku). AHP 2020, 27, 217-250.