(1)
Kaźmierczak, R. Wczesnośredniowieczny Most W Nowym Dworku Na Jeziorze Paklicko Wielkie W świetle Badań Archeologicznych I Geofizycznych. AHP 2020, 27, 131-148.