(1)
Knyżewski, M. Formy Siedzib średnich I niższych Rangą urzędników krzyżackich W Granicach Obecnej Polski. AHP 2019, 26, 265-282.