(1)
Molewski, P. Pierwotne Cechy Rzeźby Terenu, Powierzchniowej Budowy Geologicznej I stosunków Wodnych Obszaru Zespołu Staromiejskiego W Toruniu I Jego Bliskich przedmieść Na Podstawie Analizy Geoprzestrzennej. AHP 2016, 23, 281-308.