(1)
Krasnowolski, B. Heterogeniczność Przestrzeni Miast Salinarnych Bochni I Wieliczki W Dobie przedprzemysłowej. AHP 2016, 23, 229-258.