(1)
Piekalski, J. Uwagi O Strukturze Przestrzennej Wrocławia W XI–XIII Wieku. AHP 2016, 23, 215-228.