[1]
Kaźmierczak, R. 2020. Wczesnośredniowieczny most w Nowym Dworku na jeziorze Paklicko Wielkie w świetle badań archeologicznych i geofizycznych. Archaeologia Historica Polona. 27, (grudz. 2020), 131–148. DOI:https://doi.org/10.12775/AHP.2019.007.