[1]
Trzeciecki, M. 2018. Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji. Archaeologia Historica Polona. 25, (wrz. 2018), 59–78. DOI:https://doi.org/10.12775/AHP.2017.003.