[1]
Molewski, P. 2016. Pierwotne cechy rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie analizy geoprzestrzennej. Archaeologia Historica Polona. 23, (cze. 2016), 281–308. DOI:https://doi.org/10.12775/AHP.2015.012.