[1]
Paner, H. 2016. Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych. Archaeologia Historica Polona. 23, (cze. 2016), 139–162. DOI:https://doi.org/10.12775/AHP.2015.006.