1.
MATYSIAK, Paulina. Wiktor Trościanko, Obóz laureata. Archiwum Emigracji [online]. 4 grudzień 2011, s. 188–198. [udostępniono 15.4.2024]. DOI 10.12775/AE.2011.011.