1.
TOMALSKA, Joanna. Simon Segal — przyczynek do biografii artysty. Archiwum Emigracji [online]. 31 grudzień 2013, s. 86–100. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/AE.2013.021.