1.
TARKA, Krzysztof. Tazab, Haskoba, Fregata: emigracyjny biznes w Wielkiej Brytanii i wywiad PRL (lata 50. i 60. XX wieku). Archiwum Emigracji [online]. 31 grudzień 2013, s. 48–63. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/AE.2013.018.