1.
BOBIŃSKI, Łukasz. Wspomnienie o Lechu Paszkowskim (1919–2013). Archiwum Emigracji [online]. 30 czerwiec 2013, s. 171–172. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/AE.2013.013.