1.
TOMALSKA, Joanna. Max Weber, emigracja i tożsamość artysty. Archiwum Emigracji [online]. 30 czerwiec 2013, s. 156–165. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/AE.2013.011.