1.
SUPRUNIUK, Mirosław Adam. Ks. Prof. Walerian Meysztowicz i Polski Instytut Historyczny w Rzymie. Archiwum Emigracji [online]. 30 czerwiec 2013, s. 51–68. [udostępniono 18.4.2024]. DOI 10.12775/AE.2013.005.