1.
LIPSKI, Leo & RASKIN, Ora. List: (Oprac. A. Zając). Archiwum Emigracji [online]. 19 styczeń 2023, s. 292–334. [udostępniono 1.6.2023]. DOI 10.12775/AE.2022.016.