1.
HELLICH (OSIŃSKA), Olga. Choroba i archiwum. Medycyna w twórczości Leo Lipskiego. Archiwum Emigracji [online]. 19 styczeń 2023, s. 52–82. [udostępniono 21.4.2024]. DOI 10.12775/AE.2022.004.