1.
WIERZEJSKA, Jagoda. Złoto i popiół. Śledztwo archiwalne i interpretacyjne w sprawie wspomnienia paryskiego Leo Lipskiego. Archiwum Emigracji [online]. 19 styczeń 2023, s. 30–51. [udostępniono 13.4.2024]. DOI 10.12775/AE.2022.003.