1.
KUBIAK, Weronika & SUPRUNIUK, Mirosław A. „Wdzięczny jestem za wydrukowanie ramoty mojej. ”: listy Stanisława Kościałkowskiego do „Wiadomości”. Archiwum Emigracji [online]. 19 październik 2022, s. 427–458. [udostępniono 24.4.2024]. DOI 10.12775/AE.2021-22.027.