1.
TESKE, Joanna Klara. Behold!!! The Protong — Potop i Małpoludy, czyli teodycea Stanisława Szukalskiego. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 320–329. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.023.