1.
-, -. Materiały ilustracyjne. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, [udostępniono 28.11.2023]. DOI 10.12775/2382.