1.
-, -. Spis ilustracji. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 361–363. [udostępniono 30.11.2023]. DOI 10.12775/2380.